De Spiegelwaal in cijfers en feiten

De totale grondoppervlakte van het project bedroeg 250 hectare

Voor de aanleg van de nevengeul werden 50 woningen  / bedrijven gesloopt

Vervolgens werd ruim 5,2 miljoen kub grond verzet.

Zo ontstond een nevengeul van 4 km lang, 200 meter breed en 8 meter diep ten opzichte van maaiveld uiterwaarden, 14 meter ten opzichte van kade- en dijkhoogte.

De nieuwe waterkering is 1,2 km lang.

In de waterkering werd een kwelwaterscherm geplaatst van 1,6 km lang, 20 meter diep, 80 cm breed

Rondom de pijlers van de Spoorbrug werd een extra wand ter versteviging gebouwd, 23 meter diep en 1,5 meter breed (zie afbeelding).

De totale bouwduur was 36 maanden en de uitvoer bleef binnen het budget van 358 miljoen euro

De bypass zorgt ervoor dat het water in de Waal 34 cm daalt als de Spiegelwaal bij extreem hoogwater met de rivier mee gaat stromen.

Prijzen

Het project haalde de volgende prijzen binnen:

De naamgeving van de deelgebieden

De namen die voor de delen van het gebied worden gebruikt verschillen soms, grotendeels omdat er in de ontwikkelingsfasen gebruik werk gemaakt van tijdelijke werknamen.

Nevengeul, bypass en Spiegelwaal zijn hetzelfde, Spiegelwaal is de naam die de voltooide bypass/ nevengeul kreeg.
Meer over de naam en zijn bedenker hiernaast (op mobiel: onderaan)

Eiland, Stadseiland, Stadseiland Veur Lent en Veur Lent hebben betrekking op hetzelfde gebied, al heeft Veur Lent de oudste rechten, want dat was van oudsher de naam van de bebouwing die in het zuiden van Lent lag. Dat deel was van het overige dorp gescheiden door agrarisch gebied, nu dus water. Officieel heet het eiland: Veur Lent (zonder verbindingsstreepje).

Rivierpark, Rivierpark Nijmegen, Rivierpark Nijmegen Waal, Rivierenpark. Geen van de namen is officieel vastgesteld. Op deze site houden we het op de aanduiding die ook op de hekken staat: Rivierpark.

Oudedijk en  drempel zijn deels hetzelfde: Drempel: de scheiding tussen Waal en Spiegelwaal en de overloop waardoor de Spiegelwaal (al dan niet) gevoed wordt en Oudedijk: de (inderdaad!) oude dijk naar Bemmel. Als het om de dijk of weg gaat gebruiken we Oudedijk, als het om het waterstaatskundige object gaat: drempel.

De Promenadebrug uit de tijd van de aanleg is nu De Lentloper.
Meer over de naam en zijn bedenker hiernaast (op mobiel onderaan)
.

De Citadelbrug is nu Zaligebrug

_____
Gebruik is gemaakt van enkele via © infrasite.nl verkregen gegevens