Stadseiland Veur Lent

Ontstaan van het eiland

Het stadseiland Veur-Lent is ontstaan toen een deel van Lent werd ingezet om een nevengeul van de Waal, later Spiegelwaal genoemd, te graven. De dijk aan de Waal werd 350 m landinwaarts verlegd en verreweg het grootste deel van de zo ontstane landstrook werd door water van 5 meter diep vervangen. Het dichtst bij de Waal gelegen Veur Lent bleef grotendeels intact. Lees hier waarom de Spiegelwaal werd aangelegd.

Bereikbaarheid van Veur Lent

Op de Lentse Warande kom je, lopend of met de fiets, vanaf de Verlengde Waalbrug. Vanaf deze wandelpromenade is er een verbinding met het eiland via de Lentloper (alle verkeer, maar auto's alleen voor bewoners en bestemmingsverkeer). Meer naar het westen is er nog een verbinding: de Zaligebrug (alleen langzaam verkeer en niet bij hoogwater)

Vanaf het zuidelijke Nijmegen is Veur Lent ook bereikbaar met trappen aan de Oversteek, de Verlengde Waalbrug en de fietsbrug de Snelbinder.

In de praktijk is het eiland met de auto alleen toegankelijk voor bewoners en bestemmingsverkeer.

Het eiland bestaat voornamelijk uit natuur en uit bebouwing uit de Lentse periode. In 2021 is een verdere bebouwing onderwerp van discussie.

Ossenwaard

De Ossenwaard ligt aan de westkant van het eiland.

De Ossenwaard is in de eerste plaats een Natura 2000 natuurgebied. Dit is de strengste beschermingscategorie in Europa. Maar tegelijkertijd zijn er, onder strenge voorwaarden, evenementen mogelijk. Of die er vaak zullen komen is de vraag. Niet alleen vanwege de voorwaarden, maar ook vanwege de beperkte bereikbaarheid (alleen lopend of met de fiets) en de kans dat dit gedeelte van het eiland onder water kan komen te staan. Elders op het eiland zijn er makkelijker te realiseren mogelijkheden. Voor natuurliefhebbers kan een stukje struinen op dit deel van het eiland aantrekkelijk zijn.

Het midden van het eiland, ongeveer vanaf de Lentloper tot aan de Waalbrug, is het oudste gedeelte van Veur Lent. Hier zijn verschillende boerderijen opgeofferd voor de aanleg van de Spiegelwaal, maar aan beide kanten van de Oosterhoutsedijk is nog heel wat interessants te zien.