Hoe werkt de bypass?

Aan de oostzijde ligt een drempel tussen de Spiegelwaal en de Waal. In de drempel, de Oudedijk geheten, zitten op verschillende hoogten doorlaten, waardoor er, afhankelijk van de waterstanden in de Waal meer of minder water de Spiegelwaal in stroomt. Zo wordt de Spiegelwaal continu door stromend water uit de Waal gevoed.

Als het water in de Waal in Lobith boven 12,65 m + NAP uitkomt stroomt het hier in Nijmegen over de drempel heen de Spiegelwaal in die dan met haar grote zus mee gaat stromen. Doordat zo de volledige capaciteit van de Spiegelwaal voor berging wordt benut krijgt de rivier meer de ruimte. Benedenstrooms blijven de waterhoogten daardoor beperkt.  Dat kan tot 34 cm schelen! Bovendien wordt het gebied bovenstrooms tegen overstromen beschermd doordat het water niet langer in de bijna haakse bocht vóór Nijmegen opstuwt.

Dit kaartje kan een en ander nog verduidelijken.