De Spiegelwaal

... noodzaak en luxe, techniek en schoonheid tegelijk.

De Spiegelwaal is resultaat van een andere manier van kijken naar de hoogwaterproblematiek. In plaats van alleen maar dijken te verhogen of te versterken is nu ruimte voor de rivier het uitgangspunt. In Nijmegen mondde de bypass of nevengeul uit in een staaltje van waterstaatstechniek, natuurbeheer en bruggenbouw.

Nijmegen kreeg hiermee een eiland midden in de stad met natuur, sport, evenementen en recreatie.

Noodzaak, luxe, techniek en schoonheid. Deze aspecten van de nevengeul of bypass, zoals de Spiegelwaal in de plan- en bouwfase werd genoemd, komen op deze site aan bod.

Spiegelwaalwandeling

Als je wilt zien hoe het was, is en kan worden, maak dan onze Spiegelwaalwandeling, een van de vele stadswandelingen die je in Nijmegen kunt doen, op eigen houtje, onder leiding van een gids of met een digitaal of papieren gidsje in de hand. (andere stadswandelingen op onze welkom in Nijmegen website)

Hoe werkt de bypass?

Onder normale omstandigheden: De nevengeul wordt gevoed door de Waal

Aan de oostzijde van de Spiegelwaal ligt een drempel, de Oudedijk. Daarin zitten op verschillende hoogten een soort tunnels. Hierdoor stroomt er, afhankelijk van de waterstanden, meer of minder water uit de Waal de nevengeul in. Zo wordt de Spiegelwaal altijd door stromend water uit de Waal gevoed.

Bij hoogwater: de nevengeul stroomt mee met de Waal

Wanneer in Lobith de Waal op 13 meter boven NAP staat, stroomt het Waalwater niet meer door de tunnels, maar over de drempel, de Spiegelwaal in. Op dat moment gaat de Spiegelwaal met haar grote zus meestromen. Hierdoor wordt de volledige capaciteit van de Spiegelwaal benut en de ruimte voor de rivier neemt enorm toe. Daardoor blijven de waterhoogten benedenstrooms beperkt en wordt bovenstrooms het land tegen overstromen beschermd omdat het water niet langer in de bocht voor Nijmegen opstuwt.

Meer: het waarom van de Spiegelwaal  |  De bruggen over de Spiegelwaal | de Lentse Warande

 

De 5 laaatst gewijzigde pagina's: